Aktualności

By admin
Komentowanie nie jest możliwe

19-i-lo-zielona-gora

 

KONKURS  LITERACKI (Późno dotarła do nas informacja, ale może jeszcze ktoś się zdecyduje:) 

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza drugi konkurs literacki na zestaw wierszy, opowiadanie oraz artykuł publicystyczny dla młodego pokolenia poetów, prozaików i publicystów przed debiutem książkowym.

 REGULAMIN

a)            Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów do  26 roku życia. 

b)           Należy nadesłać zestaw 5 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

c) Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań, nie przekraczając 9 stron znormalizowanego maszynopisu.

d) Należy nadesłać  3 artykuły publicystyczne   nieprzekraczające 6 stron znormalizowanego maszynopisu.   

eKażdy tekst poetycki, prozatorski i publicystyczny należy  opatrzyć odpowiednim godłem. Jeśli ten sam autor przesyła równocześnie wiersze, poezję lub publicystykę, powinien oznaczyć je tym samym godłem.

e)           Tematyka wierszy  niczym nieograniczona. Mile widziane realia losu polskiego. Tematyka opowiadań i publicystyki winna obrazować stan aktualnej rzeczywistości.  

f)            W osobnej, zaklejonej  kopercie podpisanej tym samym godłem, co teksty,  należy dołączyć dane personalne, imię i nazwisko autora, adres, telefon, email, nazwę i adres szkoły lub  placówki naukowej  oraz krótką biografię twórczą, czas i miejsce debiutu.

e)           Na konkurs jedna osoba może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy, opowiadań, artykułów publicystycznych. Na kopercie z pracami należy nazwać formę twórczą, np. poezja, opowiadania, publicystyka.   

f)            Prace należy nadsyłać na adres:

Redakcja  dwutygodnika „Obywatelska”, 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28

g)            Termin  nadsyłania prac mija 15.06. 2016 r. O dacie wysłania decyduje pieczątka pocztowa. 

h)           Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w każdej z dziedzin:

  •              Pierwsza nagroda w wysokości 500 zł.
  •              Druga nagroda w wysokości: 200 zł.
  •              Trzecia nagroda w wysokości: 100 zł.
  •              Wyróżnienia książkowe.
  •              Roczna prenumerata dwutygodnika „Obywatelska”.

Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom prac może dokonać innego podziału nagród, a  wyniki konkursu ogłosi do 15 października 2016 r. Laureaci zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie we Wrocławiu,  w trakcie którego zostaną wręczone nagrody, odbędzie się prezentacja nagrodzonych tekstów, a także dyskusja o wartościach poetyckich i dziennikarskich prezentowanych przez nowe pokolenie twórców.  Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu we Wrocławiu. Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do BRACTWA MŁODYCH TWÓRCÓW(BMT) przy Redakcji dwutygodnika Obywatelska, a ich nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane. Organizatorzy nie wykluczają publikacji specjalnej książki z nagrodzonymi tekstami literackimi.    

SZKOLNA SESJA POLONISTYCZNA „SŁOWA TEŻ RANIĄ”
W piątek 10 czerwca 2016 roku w sali gimnastycznej I LO odbędzie się SZKOLNA SESJA POLONISTYCZNA „Słowa też ranią…”
Program spotkania obejmuje wykłady na temat przemocy słownej wygłoszone przez zaproszonych z Uniwersytetu Zielonogórskiego gości : prof. Magdalenę Hawrysz i p.Dorotę Kogut.
W programie także: panel dyskusyjny, prezentacja prac uczniów nagrodzonych w Konkursie Literackim „Słowa też ranią” oraz występ Szkolnego Koła Teatralnego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji.
Organizatorzy
Zapraszamy na spotkanie z Redakcją „eLO” 23 kwietnia 2016 („DZIEŃ OTWARTY”) godz.10.00-14.00 sala 103

Skład redakcyjny w roku szkolnym 2015/2016:

1. Zuzanna Ślakowska
2. Gabriela Bortacka

Skład redakcyjny w roku szkolnym 2013/2014:

1. Iga Onufrowicz
2. Agata Zwolak
3. Dagmara Cierpica
4. Agnieszka Kowalska
5. Daria Ziemba
6. Natalia Kopania
7. Wojciech Szubart
8. Robert Górski

Comments are closed.